EN | MN

Бүтээгдэхүүн & Үйлчилгээ - Хаалга угсралт, засвар үйлчилгээ

Мэргэжлийн хаалга суурилуулалт, үзлэг, засвар үйлчилгээ

Шинээр хаалга суурилуулах болон засвар үйлчилгээ үзүүлэхийн өмнө манай мэргэжлийн баг бүрэн үзлэг хийж тохирох үйлчилгээг үзүүлнэ.
  • Шинээр хаалга суурилуулахад таны хүссэн хэлбэр хэмжээ, өнгө, шаардлагуудыг тооцон тухайн суурилуулах газар дээр үзлэг хийнэ. Үүний дараагаар техникийн зураг гарган хүссэн хаалгыг үйлдвэрлэх юм. Та автомат, дуу чимээ тусгаарлалттай, өндөр хурдтай, дээшээ болон хажуу тийш эвхэгдэж нээгддэг гэх мэт хүссэн хаалгаа мэргэжлийн өндөр түвшинд чанарын баталгаатай авах боломжтой.
  • Засвар, үйлчилгээ үзүүлэхэд мөн л бүрэн үзлэг хийж асуудлыг тодорхойлон арга хэмжээ авна. хэрвээ хаалга засагдахааргүй эвдэрсэн тохиолдолд шинэ хаалга суурилуулж өгнө.